جزییات خبر

ارتقاء بستر ارتباطی جایگاه های منطقه آبادان

ارتقاء بستر ارتباطی جایگاه های منطقه آبادان

(چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۰۹:۰۹

به منظور پایداری جایگاهها به وظعیت مطلوب, سامانه هوشمند مجاری عرضه منطقه آبادان ارتقا ء گردید.

به منظور پایداری جایگاهها به وظعیت مطلوب, سامانه هوشمند مجاری عرضه منطقه آبادان ارتقا ء گردید.

با توجه به  اینکه جایگاههای منطقه آبادان درانتقال و دریافت داد ه ها  با مشکل  ارتباطی روبرو بودند  , سامانه هوشمند این منطقه با اقدامی هماهنگ ارتقاء بستر ارتباطی مجاری عرضه تحت پوشش منطقه آبادان جهت برقراری وضعیت پایدار ومطلوب در امر سوخترسانی را در دستور کارخود قرارداد .

 این درحالی است که مودم های dialup  (خطوط ارتباط تلفنی زمینی) جایگاههای منطقه آبادان قدیمی بوده وفاقد کارائی مناسب می باشند که  سامانه هوشمند منطقه تا آخر فروردین سال جاری با ایجاد بسترهای نوین ارتباطی امکان برقراری وضعیت پایدار ومطلوب در جایگاههای منطقه را فراهم کرد .

آمادگی کامل منطقه درمقابله باسیل احتمالی


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما:

آبادان - بریم - جنب روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

سامانه پیام گیر :  06153266044         
روابط عمومی :     06153266327