آگهی مناقصه

 مناقصه 1- تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیات آبادان


 
 
 مناقصه 2- رفع نواقص از سیستم آتش نشانی انبار نفت جدید ماهشهر
 
 
 مناقصه 3- اداره امور خدمات ستاد منطقه و خدمات مهندسی
 
 

تماس با ما:

آبادان - بریم - جنب روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

سامانه پیام گیر :  06153266044         
روابط عمومی :     06153266327